תכנית מעברים מפעילה מרכזי תעסוקה מקומיים המשותפים למספר מועצות אזוריות, למשרד הרווחה-השירות לעבודה קהילתית ולתב"ת-ג'וינט ישראל. מרכזים אלו מהווים תשתית תעסוקתית המקדמת תעסוקה במגזר הכפרי כחלק מפיתוח כלכלי מקומי, ונותנת מענה למגוון של צרכים תעסוקתיים לתושבים ולקהילות.
התכנית פועלת בגישה קהילתית ומבוססת על שלוש עקרונות עבודה מרכזיים - פיתוח הון קהילתי כמנוף לתעסוקה, פיתוח הון אנושי ופיתוח מערכת משולבת של הגורמים והשירותים האזוריים. 
             
  • לחשוב על 2040 כבר עכשיו

    מתוך גלובס, נירית כהן 14.6.17 עולם העבודה העתידי ילבש צורות חדשות, שיטשטשו את ההגדרות המוכרות כיום
    קרא עוד >
  • מחשבים מסלול מחדש: כך שינינו מסלול קריירה באמצע החיים

    מתוך גלובס, כתבי גלובס 2.5.17 חלום ישן, עבודה שוחקת או מציאות כלכלית דוחקת - אנשים שהעזו לעשות את הצעד, לעזוב עבודה בטוחה ולהחליף מקצוע באמצע החיים מספרים על השינוי ■ פרויקט מיוחד
    קרא עוד >

מעברים בשטח

חדשות ועדכונים

שותפים