• תפריט נגישות
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + Shift + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחצו על מקשים:
  • + Ctrl - להגדלה
  • - Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 - לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
 • צור קשר

תכנית "מעברים" על רגל אחת

תכנית "מעברים" צמחה כמענה למשבר הקהילתי-חברתי –כלכלי במגזר הכפרי, שבו מצאו את עצמם רבים מתושבי המועצות באזורי פריפריה ללא תעסוקה, ללא משאבים אישיים וקהילתיים מתאימים להשתלבות בשוק העבודה וללא שירותים תעסוקתיים מתאימים באזור מגוריהם.

מרכז מעברים ראשון הוקם בשער הנגב בשנת 1999. עם הקמת תבת (תנופה בתעסוקה) בג'וינט ישראל בשנת 2005 התאפשרה הרחבת התכנית והפצתה לשישה מרכזים נוספים בשיתוף משרד הרווחה – השירות לעבודה קהילתית, המועצות האזוריות, משרדי ממשלה נוספים וגופים מפעילים אחרים.


מרכז מעברים כרמל-מנשה שהוקם ב 2014 הוא המרכז החמישי הפועל במגזר הכפרי מתוך שישה מרכזים בארץ. חמשת המרכזים הנוספים הם:

מעברים נגב מערבי

מעברים נגב צפוני

מעברים בעמק

מעברים גליל מערבי

מעברים אצבע הגליל 

**אתר מעברים ארצי


החל משנת 2011 משרד הרווחה –השירות לעבודה קהילתית מוביל את התכנית והוא נערך להמשכיות ארוכת טווח. תבת ממשיכה להיות שותפה בתכנית מעברים ומתמקדת ב"מעטפת" המקצועית של התכנית הכוללת – הכשרות והדרכות לצוותים, ניהול הידע ועוד.

התכנית מבוססת על אסטרטגיה משולשת של פיתוח הון קהילתי כמנוף לתעסוקה, פיתוח הון אנושי פיתוח מערכת משולבת של הגורמים והשירותים הקשורים לתעסוקה, המהווים יחד תשתית תעסוקתית מקומית, הנותנת מענה בגישה קהילתית לצרכים תעסוקתיים משתנים באזור.

שלושת תחומי הפעילות המרכזיים של התכנית:

א. הנחת תשתית אזורית בתחום התעסוקה

המשותפת לשתי מועצות ומעלה היוצרות יחד יחידה אזורית המתמחה בתעסוקה בראייה מתכללת. הרעיון הוא ליצור שותפות מקומית ולאגם את כל הגופים המטפלים בנושא תעסוקה וקהילה הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית (המועצות והישובים).

ב. מתן שירותים תעסוקתיים לפרט

הטיפול בתושב המחפש עבודה כשכיר נעשה בגישה כוללנית הכוללת הקנית כישורים "רכים" כגון: הכוון תעסוקתי, הכנה לחיפוש עבודה עצמאי, הכנה לראיונות עבודה, שיפור קורות חיים, סיוע בשילוב בעבודה ועוד. כמו כן, המרכז עוסק בפיתוח ומתן מענים לפרט בתחום היזמות והעסקים.
התהליכים עם הפרט מבוססים על תפישת עבודה של חיזוק הפרואקטיביות ועידוד הפרט לעצמאות בתהליך השתלבותו בעולם התעסוקה כמו גם חיזוק יכולותיו ומיומנויותיו.

ג. עבודה עם הקהילה

מרכז מעברים פועל במרחב שבו התושבים חיים בקהילות. השינויים המבניים והחברתיים שהתרחשו בעשורים האחרונים במגזר הכפרי השפיעו על יכולת הקהילות לסייע לחבריהן להתפתח מבחינה תעסוקתית ולהשתלב בעבודה מחוץ לקיבוצים ולמושבים. תפקיד המרכז הוא לאתר ולטפל יחד עם הקהילות בחסמים הקהילתיים כמו גם לזהות את הכוחות והפוטנציאל הקיים בהן, יחד עם פיתח מנגנונים קהילתיים לעזרה ולתמיכה במחפשי עבודה.