• תפריט נגישות
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + Shift + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחצו על מקשים:
  • + Ctrl - להגדלה
  • - Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 - לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
 • צור קשר

חוק רישוי העסקים נועד להבטיח את בריאות הציבור, בטחונו ובטיחותו, מניעת מפגעים סביבתיים, טיפול נאות בבעלי חיים וקיום דיני התכנון, הבניה והכבאות, בצו רישוי העסקים פעילויות שונות שהן עסקים טעוני רישוי. עסק הטעון רישוי נבדק על ידי גורמים מקצועיים בהתאם לאופיו ומהותו במטרה להבטיח את שלום הציבור.
עסק הטעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה פלילית, הכוללת עונשים הקבועים בחוק.
לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למחלקות רישוי עסקים במועצות האזוריות:
מועצה אזורית מנשה, ורד חן - 04-6177368
מועצה אזורית חוף כרמל, מר אברהם רבינוביץ' 04-8136296