• תפריט נגישות
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + Shift + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחצו על מקשים:
  • + Ctrl - להגדלה
  • - Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 - לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
 • צור קשר
משרה: מנהל/ת מרכז צעירים -מועצה מקומית פרדס חנה כרכור כא
תחום מקצוע: מנהלים / ניהול
השכלה: תואר ראשון BA
היקף משרה: משרה מלאה
מוכר כעבודה מועדפת?: לא מוכר כעבודה מועדפת
מיקום העסק/החברה(יישוב): פרדס חנה - כרכור
תאור תפקיד:
nl* סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים ברשות בהתאם למדיניות העירונית ובהלימה עם מדיניות משרדי nl הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילויות לצעירים ברשות המקומית והוצאתה לפועל.nlnl* סיוע בגיבוש תוכנית העבודה בתחום הצעירים ) גילאי 18 עד 40).nl* ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות המקומית.nl* קידום ועידוד יוזמות.nl* ניהול צוות העובדים בתחום הצעירים.nl *סיוע בגיבוש חזון ומדיניות בתחום הצעירים ברשות המקומית בהתאם למדיניות העירונית ובהלימה עם מדיניות nlמשרדי הממשלה הרלוונטיים.nl* הטמעת המדיניות והחזון בקרב עובדים בתחום הצעירים וארגונים שותפים .nl* הבניית תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות והבאתן לאישור הדרג הבכיר ברשות.nl* עדכון תכניות העבודה בהתאם לצרכים ולשינויים השוטפים ברשות המקומית nl* ניהול תקציב.nl* ניהול שותפויות עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, ארגונים עירוניים וארגוני מגזר שלישי לקידום תחום הצעירים.nlnl* ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות המקומית.nl* מתן דיווחים ועדכונים לדרג הבכיר ברשות המקומית. nl* מתן חוות דעת מקצועית
דרישות המשרה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להכרת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. תינתן עדיפות לבעל תואר אקדמי שני במדעי החברה.nlאוnlבעל תעודת סמיכות לרבנות ) יורה יורה ( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.nlאוnlבעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר גיל 21 וגם עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ,כאשר שתיים מתוך שלוש בחינות אלה הן בדיני שבת ודיני איסור והיתר.nlאוnlבעל תעודת הנדסאי או טכנאי רשום כאמור בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג2012 - .nlnlnlnl
נסיון נדרש:
ניסיון מקצועי :nlnlעבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל 3 : שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה , חברה, חינוך או חינוך משלים.nlnlעבור הנדסאי רשום: 4 שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים.nlnlעבור טכנאי רשום: 5 שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים.nlnl* שליטה בסביבה ממוחשבת: תוכנת ,office Excel.nlnlnlניסיון ניהולי :nlnlניסיון ניהולי של 2 שנים.nlnl
הערות:
nlדרוג ודרגה :דרוג המח"ר, מתח דרגות 38 עד 40, או לחלופין, לפי נגזרת שכר בכירים בכפוף לאישור מליאת המועצה ואישור משרד הפנים.nlnlnl בקשות למועמדות למכרז יש להגיש למחלקת משאבי אנוש במועצה המקומית עד ליום חמישי - 25/07/19 , שעה 12:00, בצרוף קורות חיים ותעודות השכלה בהתאם.
תאריך פרסום: 02/07/2019