סל השירותים לקהילות המועצות

במסגרת סל השירותים אנו מציעים מגוון פתרונות מותאמים לצרכים של הישובים והקהילות על מנת לקדם את האינטרסים הכלכליים והקהילתיים של היישוב, כגון: 
  • בנייה והובלת תהליכים לפיתוח כלכלי-קהילתי ביישוב, כגון: ליווי קבוצת יזמים לטובת קידום פרויקט או מיזם עסקי-חברתי, בניית סדנאות והכשרות. 
  • פגישות עם תושבים בעלי עניין ובעלי תפקידים ביישובים לזיהוי צרכים בתחום התעסוקה ובניית תכניות עבודה משותפות במסגרת היישוב.
  • מתן מעטפת פתרונות מותאמים ליישובים ולמועצות באזור בנושאי תעסוקה ופיתוח עסקי. 
  • ליווי תהליכים כלכלים – קהילתיים ברמה היישובית והאזורית, כגון ירידי תעסוקה, שוק איכרים ועוד.

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מוריה שטיין ברבי, עו"ס קהילתית תעסוקתית בטל' 04-7709538, kehila@mcmc.org.il


הדפססגור