עבודה קהילתית במעברים


במרכז מעברים כרמל- מנשה אנו מאמינים ביתרונות התפיסה המערכתית. אנו פועלים בשותפות עם בעלי תפקידים ביישובים, תושבים פעילים, בעלי עסקים, מועצות אזוריות, משרדי ממשלה וגופים נוספים על-מנת לזהות צרכים תעסוקתיים באזורנו ולפעול יחד לבניית מענים מתאימים.

קווים מנחים לפיתוח כלכלי- קהילתי

  • ניצול חוסנה של האוכלוסייה במגזר הכפרי וההון האנושי הקיים בה.
  • התמודדות עם נושא התעסוקה בתפיסה הקהילתית, ולא רק על בסיס פרטני כמקובל.
  • זיהוי והעצמה של כוחות בתוך הקהילה ויצירת חיבור מתמיד ביניהם לבין ממשקים נוספים.
  • ייזום, הובלה ובניית תהליכים לפיתוח קהילתי-תעסוקתי ועידוד כלכלה מקומית, ברמת היישוב, המועצה, והאזור בכללותו.
  • יצירת שותפויות וקשרים אסטרטגיים עם מחלקות מועצתיות, ארגונים, תושבים והנהגות היישובים למען פיתוח פתרונות קהילתיים-תעסוקתיים.
  • בניית רשתות חברתיות תומכות כלכלה ותעסוקה ועידוד מיזמים קהילתיים תעסוקתיים.

    לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מוריה שטיין ברבי, עו"ס קהילתית תעסוקתית בטל' 04-7709538, kehila@mcmc.org.il
       


הדפססגור